Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat și supus consultărilor publice proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, printre care și legea privind protecția consumatorilor.

Potrivit autorului, modificările şi completările la Legea nr.105/2003 sunt concentrate asupra soluționării urmatoarelor probleme:

1. Lipsa unui instrument legislativ ce ține de cooperarea transfrontalieră în domeniul protecției consumatorilor legate de interesele economice ale consumatorilor pe piața internă.
Prin amendamentele aduse la capitolul VII1 din legea privind protecția consumatorilor, urmează să fie stabilite aspectele primare privind cooperarea autorităților în aplicarea legilor de protecție a consumatorilor. Rețeaua de cooperare din domeniul protecției consumatorilor urmărește, în special, să soluționeze efectiv problema comercianților transfrontalieri necinstiți care împiedică buna funcționare a pieței interne și, prin urmare, contribuie la eliminarea denaturării concurenței și a obstrucționării pieței interne.

2. Ajustarea prevederilor Legii privind protecția consumatorilor odată cu modificările cadrului legal ce ține de infrastructura calității și de etichetarea produselor alimentare.
Odată cu adoptarea Legii privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare nr.279 din 15.12.2017 se stabilesc noi cerințe specifice referitor la etichetarea produselor alimentare care sînt puse pe piaţă ori care urmează să fie comercializate. Conform cadrului legal nou operatorul economic are obligația de a indica pe eticheta produselor alimentare „data durabilității minimale ori data limită de consum”. Respectiv, proiectul dat de lege propune amendarea Legii nr.105/2003 care utileazează noțiunea „data fabricării” produselor alimentare. Totodată, se prevăd mai multe modificări și completări ale normelor ce se referă la produsele nealimentare.

3. Micșorarea cuantumului penalităților pentru încălcarea termenilor de către agenții economici stabilite în conformitate cu art. 32 al Legii privind protecția consumatorilor.

Potrivit notei informative a proiectului de lege, problema penalității a fost invocată de Curtea Supremă de Justiție și Ministerul Justiției. În opinia acestora, penalitatea respectivă nu este rezonabilă și nici proporțională în raport cu gravitatea încălcării. Mai mult, penalitatea respectivă constituie o sancțiune exagerată pentru agenții economici, care pune în pericol solvabilitatea acestora. Curtea Supremă de Justiție susține că cuantumul penalităților nu poate depăși prețul produsului sau prețul unui anumit tip de executare a lucrării (prestării serviciului), sau prețul total al comenzii, în cazul în care costul produsului sau a unui anumit tip de executare a lucrării (prestării serviciilor) nu este determinată de contract.

Data limită pentru înaintarea propunerilor și recomandărilor este 15.03.2018.

Proiectul de lege poate fi accesat la următorul link: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5032