În data de 30 aprilie a.c., Clinica Juridică Universitară a realizat instruirea voluntarilor în cadrul proiectului “Sporirea securității alimentare a consumatorilor din regiunea de nord”, realizarea căruia se datorează suportului Fundației Est-Europene în cadrul proiectului ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova și Georgiei cu cele din Uniunea Europeană” finanțat de Uniunea Europeană, şi cofinanţat de către Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA) și de către Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.

La această instruire, au fost invitați, în calitate de formatori, Graur Eugen, reprezentant al Centrului de Asistență a Consumatorilor Bălți (CAS-Bălți) și Dănoi Ion, doctor, lector universitar (titular al cursului ”Dreptul consumatorului”).

Agenda evenimentului a inclus discuții pe marginea drepturilor consumatorilor, modalităților de apărare a acestora și a instituțiilor/organizațiilor abilitate în asistența consumatorilor. Astfel, Graur Eugen a făcut o prezentare a CAS-Bălți și a vorbit despre istoricul, realizările și modalitățile de depunere a petițiilor la Centrul de Asistență a Consumatorilor. Un interes sporit au stârnit relatările din activitatea practică a Centrului de Asistență a Consumatorilor Bălți – exemplele de succes și tipurile de cazuri dintre cele mai frecvente de încălcare a drepturilor consumatorilor.

Dănoi Ion s-a axat pe prevederile legii privind protecția consumatorilor, evidențiind cele mai importante aspecte și condiții la depunerea petițiilor și cererilor în instanța de judecată.  De asemenea, s-a discutat despre practicile de încălcare a drepturilor consumatorului, exemple reale de prejudiciere a consumatorilor și ilegalitățile în domeniul securității alimentare atestate până acum de către instituțiile de stat abilitate și avocații practicieni.

Cei 12 studenți voluntari care își fac studiile la Facultatea de Drept și Științe Sociale din cadrul Universității de Stat ”Alecu Russo” din mun. Bălți, s-au arătat interesați de posibilitatea dezvoltării abilităților practice în domeniul drepturilor consumatorului și siguranței alimentare. Implicarea voluntarilor în activitățile de promovarea a securității alimentare va permite testarea cunoștințelor teoretice acumulate în timpul studiilor, în mod practic, formând astfel acel set de abilități necesare în dezvoltarea profesională a acestora.

Sursa: http://www.clinicajuridica.md/