Ce înseamnă o etichetă?

Orice material scris, care însoţeşte produsul, conţine elemente de identificare a produsului şi, după caz, instrucţiuni de utilizare pentru consumator.

La ce ne ajută eticheta unui produs?

Eticheta îi vine în ajutor consumatorului cu informaţia necesară suficientă, uşor de verificat şi comparat, astfel încât să-i permită acestuia să aleagă produsul alimentar care corespunde exigenţelor lui din punct de vedere al cerinţelor şi posibilităţilor financiare, precum şi de a cunoaşte eventualele riscuri la care ar putea fi supus, achiziționând alimentele.

Care sunt cerinţele generale faţă de o etichetă?

Textul etichetei trebuie să fie redactat în limba de stat a RM. Eticheta trebuie să fie amplasată astfel încât să nu poată fi separată de recipient şi informaţia de pe ea să nu poată  fi ştearsă.

Inscripţiile de pe etichetă trebuie să fie clare, lizibile, nelavabile, inteligibile aşezate într-un loc vizibil pentru consumator în condiţiile normale de cumpărare şi utilizare. Acestea nu trebuie să fie acoperite sau separate prin alte indicaţii, inscripţii sau desene.

Informaţiile înscrise pe etichetă nu trebuie să inducă în eroare consumatorii în privinţa caracteristicilor alimentului şi, în special, a naturii, identităţii, proprietăţilor, compoziţiei, cantităţii, durabilităţii, originii sau provenienţei lui, precum şi a metodelor de fabricaţie sau de producţie.

Etichetarea şi metodele prin care aceasta se expune nu trebuie să atribuie alimentelor proprietăţi de prevenire, tratare sau vindecare a bolilor sau să facă referiri la astfel de proprietăţi. Această interdicţie nu se referă la apele minerale naturale, precum şi la orice alimente cu destinaţie nutriţională specială, avizate în acest sens de Ministerul Sănătăţii.

Ce trebuie să conţină o etichetă?

Eticheta trebuie să conţină aşa informaţii ca:

  • denumirea sub care este comercializat produsul alimentar
  • lista ingredientelor (lista cu ingrediente trebuie să fie specificată pe etichetă)
  • cantitatea netă, volumul
  • data fabricării și termenul de valabilitate – data până la care produsul îşi păstrează caracteristicile specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare
  • condițiile de păstrare;
  • instrucţiunile de folosire (instrucţiunile de utilizare a alimentelor, inclusiv de reconstituire, se înscriu în aşa fel încât să permită utilizarea corectă a acestora)
  • denumirea și adresa producătorului și/sau a importatorului, distribuitorului
  • date privind identificarea lotului
  • denumirea ţării de origine
  • alte informaţii specifice. 

Atenţie sporită la:

- produsele alimentare care nu au inclusă pe eticheta informația corespunzătoare despre produs/producător

- produsele care nu au termenul de valabilitate stabilit (în cazul în care stabilirea termenului de valabilitate al produsului alimentar este obligatorie) sau al căror termen de valabilitate a expirat. Prelungirea termenului de valabilitate al produselor alimentare, inclusiv prin reetichetare sau reambalare este interzisă

- produsele ce nu au certificate de calitate sau declarații de conformitate

Condiţiile tehnice şi sanitare obligatorii care urmează de aplicat tuturor alimentelor introduse pe piaţa de desfacere a Republicii Moldova sun prevăzute în “Normele privind etichetarea produselor alimentare” aprobate prin Hotărîrea Guvernului RM nr.996 din 20.08.2003.

În cazul apariţiei unor dubii, nu ezitați să vă adresați către agentul economic/vânzător care este obligat să vă prezinte informaţia completă, veridică, precisă privind produsele alimentare comercializate.