Caz raportat: La inițiativa consumatorilor, specialiștii CAS Centru au prelevat probe ale produsului Parizer Doctorscaia (un producător autohton) și le-au transmis unui laborator acreditat din Republica Moldova pentru efectuarea analizelor.

Rezultatele analizelor de laborator indică neconformități: conţinutul de fosfat aditiv şi fracţia masică de umiditate depăşesc limitele admise.

Acţiuni Întreprinse:CAS Centru a expediat o sesizare către agentul economic prin care a solicitat respectarea reglementărilor în domeniul produselor alimentare precum şi respectarea drepturilor fundamentale ale consumatorului prin neadmiterea (excluderea) spre comercializare a produselor ce pot cauza daune sănătăţii consumatorului. 

CAS Centru va monitoriza acțiunile întreprinse de market și în cazul în care acesta va continua să încalce cerințele legale, centrul pentru asistenţa consumatorilor va sesiza organele de stat competente pentru sancționarea operatorului economic.