La 26.06.2015, Centrul Regional de asistenţă şi informare Contact-Cahul, a fost gazda întrunirii de lucru a autorităţilor statale şi nonguvernamentale cu agenda, armonizarea legislaţiei R. M, cerinţelor U.E, în domeniul Siguranţei Alimentelor.

   Dna Silvia Strelciuc director executiv şi dl Mihai Cucereanu, organizatoriii şi gazda evenimentului, dna Silvia Bîcenco, coordonatorul proiectului, au salutat călduros audienţa, experţii şi oaspeţii din Georgia.

   Dl Vladimir Lîsenco, medic şef sanitar de stat ale raionului Cahul, a prezentat un discurs privind cadrul legal şi experienţa pe subiectul examinat, oaspeţii din Georgia, experţii locali s-au familiarizat cu activităţile intersectoriale între Centrul de Sănătate Publică raional Cahul şi Centrul Contact în contextul siguranţei alimentelor.

   Dl Dumitru Carasic, dna Liudmila Chiriac, dna Svetlana Berbec au prezentat capacităţile de laborator ale Centrului şi posibilităţile existente în folosirea cît mai largă a investigaţiilor de laborator în examinarea inofensivităţii produselor alimentare, apei potabile.