Securitatea alimentară și protecția acesteia este un deziderat în promovarea unui mod sănătos de viață a consumatorilor.  Comercializarea produselor alimentare este organizată în diverse moduri prevăzute de legislația în domeniu. Una dintre modalitățile de comercializare care trezește suspecții și nu asigură o protecție adecvată a consumatorului este comercializarea produselor alimentare în piețe special amenajate și ambulatorii.

I.P. Clinica Juridică Universitară (CJU) în data de 16.06.2015 a realizat o verificare în piața centrală din mun. Bălți. Scopul raidului a fost de a constata în ce măsură este respectată siguranța alimentară a consumatorilor și normele sanitare de păstrare a produselor alimentare. Activitatea dată face parte din proiectul “Sporirea securităţii alimentare a consumatorilor din regiunea de nord”, realizarea căruia se datorează suportului Fundației Est-Europene în cadrul proiectului ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova și Georgiei cu cele din Uniunea Europeană” finanțat de Uniunea Europeană, şi cofinanţat de către Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA) și de către Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.

Piața centrală a fost aleasă pentru realizare raidului din motiv că în această instituție sunt comercializate tot spectrul de produse alimentare. Produsele țintă, la care am atras atenția, au fost carnea proaspătă și produsele din lapte. Astfel, echipa CJU a constatat încălcări grave a normelor sanitare privind păstrarea produselor alimentare (carne proaspătă și produse pe bază de lapte).

Pe parcursul acțiunii s-a constatat că o mare parte din produsele lactate comercializate în piața centrală sunt amplasate pe mese și nu în frigidere. Conform Ordinului Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare nr. Nr. 173 din 14.07.2006 cu privire la aprobarea normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi introducerea pe piaţă a laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte temperatura la care acestea trebuie să fie transportate și depozitate nu trebuie să depășească +6C. Astfel, pentru ca produsele date să nu se altereze, acestea trebuie ținute la o temperatură de maxim +6C. În piață, temperatura era în jur de +20C.

Aceiași situație a fost constatată și în cazul cărnii proaspete. Această era amplasată pe mesele din piață fără a fi măcar acoperită cu o peliculă protectoare. Conform Ordinului Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Nr. 171 din 14.07.2006 cu privire la aprobarea normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete aceasta trebuie să fie răcită imediat după prelucrare şi menţinută la o temperatură internă constantă de cel mult +7C pentru carcase şi piese, iar pentru organe – de +3C. Însă realitatea este alta. În frigidere este păstrată acea carne care ”nu a încăput” pe mesele comercianților.

Astfel, prevederile legale nu sunt respectate de către comercianții din piața centrală din mun. Bălți. Carnea și produsele din lapte (brânza, smântâna) nu sunt păstrate în conformitate cu normele sanitare veterinare. Produsele nu sunt depozitate în frigidere. Vânzătorii nu poartă mănuși și bonete, iar normele de igienă nu sunt respectate. Situația anti sanitară se creează și atunci când comercianții pun mâna pe bani, iar ulterior pe carne și brânzeturi.

Astfel, consumatorii care cumpără carne și brânzeturi de la piața centrală riscă să fie intoxicați în urma consumului acestor produse.

Autoritățile cunosc situația, însă nu i-au măsuri concrete pentru soluționarea acestor probleme. Sănătatea cetățenilor nu se valorifică la nivelul necesar. Mulți oameni din neconștientă cumpără de la piață centrală produse fără ași da seama de pericolul care poate surveni în urma consumului. De asemenea, consumatorii nu sunt informați despre termenul de valabilitate și data de producere a produselor date. Mai mult ca atât, nici vânzătorii nu cunosc care este termenul de valabilitate pentru produsele pe care le comercializează.

Ca rezultat, produsele comercializate în piețe prezinte un pericol ascuns pentru securitatea alimentară a consumatorului.