„Siguranţa alimentară” conform Codex Alimentarius (colecție de standarde recunoscute pe plan internațional, coduri de bune practici și linii directoare pentru produsele alimentare, la nivel internațional) reprezintă „garanția faptului că alimentele nu vor dăuna consumatorilor atunci când sunt pregătite și/sau consumate în conformitate cu specificațiile privind modul de utilizare”.

Totuşi siguranţa alimentară nu presupune în mod obligatoriu că aceste produse sunt sănătoase pentru organismul uman.

În acest context, AO EcoContact din Chișinău a organizat în data de 27 ianuarie 2016 o masă rotundă cu susținerea financiară a Fundației Est Europene în cadrul proiectului ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană”, implementat în parteneriat cu Fundaţia „Eurasia Partnership” din Georgia și finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este co-finanțat de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. La masa rotunda au fost invitati reprezentanţii Agenţiei Protecţiei Consumatorului (APC), Centrelor de Asistenţă Comunitară (CAS) din regiunea Nord, Centru şi Sud, dar şi alte ONG/instituţii cointeresat de acest subiect pentru a aborda aspecte ce ţin de siguranţa alimentară în Republica Moldova. Mai mult decât atât, subiectul cheie abordat în cadrul evenimentului a fost prezentarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului „Spune NU produselor alimentare ce conţin substanţe chimice periculoase”, impactul Campaniilor de Informare desfăşurate la Cahul, Bălţi şi Chişinău, implementat în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2016, dar şi aspectele de viitor privind colaborarea şi iniţierea de activităţi relevante.

Pentru o comprehensiune mai largă privind aplicabilitatea acestui domeniu în Republica Moldova, autorităţile relevante (APC) au venit cu o prezentare amănunţită al cadrul legislativ, dar şi metoda de conlucrare cu societatea civilă în domeniul organizării acţiunilor de informare a populaţiei privind securitatea produselor. Astfel, s-au evidențiat un şir de necesităţi de îmbunătăţire a percepţiei cetăţenilor faţă de necesitatea conlucrării activă cu autoritățile relevante în cazul depistării ilegalităţilor pentru a se lua măsuri imediate.

Reprezentanţii Fundaţiei Est Europene au prezentat invitaţilor platforma programului, funcţionalitatea acestuia, dar şi care este rolul CAS în recepţionarea şi prelucrarea informaţiei în acest caz.
Mai mult decât atât, reprezentanţii CAS au avut posibilitatea să prezinte participanţilor funcţionalitatea centrului, responsabilităţile acestora ca institute precum şi cazurile de succes implementate şi investigate de către acestea.

La finalul evenimentului, AO EcoContact a elaborat o Foaie de Parcurs cu scopul identificării acţiunilor comune care pot fi promovate în parteneriatul dintre societatea civilă şi structurile de stat responsabile, care va fi înaintată donatorului, partenerilor şi părţilor relevante.