Asociația Locală de Educație pentru Copii și Tineret – ALECT din comuna Mileștii Mici este unul din cele trei ONG-uri, care au beneficiat de susținerea programului de granturi mici din cadrul proiectului ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova și Georgiei cu cele din Uniunea Europeană”, realizat cu suportul Fundației Est – Europene în parteneriat cu Fundația „Eurasia Partnership” din Georgia și finanțat de Uniunea Europeană.

AO ALECT derulează în perioada 2 noiembrie 2015 – 31 ianuarie 2016, proiectul „Mănâncă sănătos pentru un trai frumos”, care are drept scop instruirea cetățenilor privind securitatea alimentară în raionul Ialoveni, prin intermediul Centrului de Asistență a Consumatorului din regiunea Centru (CAS Centru). Grupul țintă al proiectului este format din, cel puțin, 1000 de cetățeni din raionul Ialoveni, 300 de elevi din 7 licee vizate în proiect și 50 de participanți la conferința raională.

În cadrul proiectului vor fi organizate campanii de informare și sensibilizare privind siguranța alimentară.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 3 luni. Realizatorii proiectului își propun să obțină așa rezultate ca: creșterea eficacității informării în domeniul siguranței alimentare a cetățenilor din raionul Ialoveni; optimizarea si conștientizarea problemelor majore din domeniul siguranței alimentare. De asemenea, tinerii vor să atragă atenția publicului asupra problemelor din domeniul siguranței alimentare prin intermediul publicațiilor plasate pe paginile de socializare.