A fost lansat Centrul de Asistență a Consumatorilor Sud (CASC SUD)

La 9 decembrie 2014, la Cahul în cadrul unei mese rotunde a fost lansat Centrul de Asistență a Consumatorilor Sud, care face parte din cadrul proiectului ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană”. Proiectul este implementat de Fundaţia Est – Europeană (FEE) în parteneriat cu Fundaţia „Eurasia Partnership” din Georgia, cu suportul Uniunii Europene și se realizează în perioada 2013 – 2015. Scopul CAS este de a proteja drepturile consumatorilor și a promova siguranța alimentară, avînd drept obiective:

  • Consultarea consumatorilor în domeniul normelor de siguranță alimentară
  • Consultarea cetățenilor în ce privește drepturile lor de consumator
  • Informarea cetățenilor despre alte structuri de stat sau neguvernamentale care apără drepturile consumatorului
  • Acordarea asistenței juridice primare cetățenilor
  • Efectuarea analizelor de laborator (gratuit) în caz de necesitate, de exemplu dacă produsul este suspectat că ar fi fost contrafăcut sau nu au fost respectate condițiile de păstrare a produsului
  • Analiza și sistematizarea legislației în ceea ce privește siguranța alimentelor și înaintarea propunerilor de îmbunătățire a legislației

La eveniment au participat 30 de persoane: reprezentanți ai Consiliului Raional Cahul, agenți economici, reprezentanți ai ONG-urilor și instituțiilor de învățământ, reprezentanții Centrului de Sănătate Publică a raionului Cahul, în persoana Dlui Vladimir Lîsenco și Dlui Dumitru Carasic, Dna Raisa Repede și Dlui Bezman Vitalie de la Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor Cahul, reprezentanții Fundației Est Europene și a CASC Nord din orașul Bălți.

Lansarea Centrului a fost salutată de cei prezenți, care au manifestat dorința de colaborare în apărarea și promovarea respectării drepturilor consumatorilor. Au fost înaintate mai multe propuneri, care ar eficientiza activitatea CAS Sud printre care: 

  • plasarea anunțurilor despre activitatea centrului în centrele comerciale
  • mediatizarea activității centrului prin intermediul surselor mass-media locale
  • crearea unui grup de lucru extins, constituit din membrii CASC, partenerii, reprezentanții APL de nivel I și II, reprezentanți ai direcției situații excepționale Cahul, care să se întrunească în ședințe, să planifice activitățile de informare și protecție a consumatorilor și să promoveze drepturile consumatorilor

Participanții au vorbit și despre principalele probleme legate de siguranța alimentară, preponderent referindu-se la comerțul stradal al produselor alimentare de pe teritoriul orașului Cahul. S-a discutat și necesitatea analizei legislației în domeniu și promovării unor inițiative de îmbunătățire și ajustare a acesteia.

CAS Sud este creat şi coordonat de Instituția Privată ”Centrul Regional de Asistență și Informare a ONG-urilor (CRAION) ”CONTACT-Cahul”.

Pentru consultanță și sprijin în domeniul protecției drepturilor consumatorilor vă rugam sa vă adresați la: str. 31 August 4B/3, Orașul Cahul
Telefon: 0299 84842, e-mail: contact_cahul@yahoo.com. 
Persoana de contact: Mihai Cucereanu


De asemenea puteți apela

LINIA FIERBINTE: 0 22 233200
Luni – vineri 
09:00 – 18:00, Pauză – 13:00 – 14:00