Astăzi a fost prezentată o expertiză internațională a legislației Moldovei din domeniul securității alimentare, realizată cu suportul UE. Expertul internațional în domeniul securității alimentare, Ion Agafiței a declarat că auditul a scos la iveală mai multe probleme din domeniul securității alimentare a țării noastre.

Rezultatele auditului legislației naționale ale Moldovei din domeniul securității alimentare au fost prezentate astăzi, 24 septembrie anul curent, în cadrul unei mese rotunde. Expertiza internațională a fost efectuată în cadrul proiectului ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană”, realizat cu suportul Uniunii Europene și co-finanțat de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.

Expertul internațional în domeniul securității alimentare, Ion Agafiței a declarat că auditul a scos la iveală mai multe probleme din domeniu, care necesită o abordare responsabilă și sistematică din partea autorităților responsabile, dar și a societății civile. „Republica Moldova este departe de a avea o alimentație sigură, iar unele acte normative în vigoare doar îngreunează activitatea producătorilor și viața consumatorilor”, a opinat Ion Agafiței, care a adus și exemple în acest sens.

„Într-un act normativ se cere de a indica data producerii, în alt document – data expirării. Codul Contravențional prevede însă sancțiuni doar pentru depășirea datei limită de consum. La moment, nu știm care lege este prioritară în Republica Moldova. Astfel, e greu ca la un produs bun să faci etichetarea corespunzătoare”, a explicat Ion Agafiței.

Totodată, auditul constată că, parțial, legislația moldovenească în domeniul siguranței alimentelor intră în contradicție cu cea europeană.

Mai mult, se atestă o lipsă de comunicare atât între autoritățile de profil și societatea civilă.

La fel, potrivit expertului, rezultatul evaluării denotă că Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor nu-și exercită la nivelul corespunzător atribuțiile privind coordonarea activității de evaluare și comunicare a riscurilor ce țin de siguranța alimentelor. Astfel, s-a constatat că în cadrul ANSA activează un singur medic generalist, pe când numărul acestora ar trebui esențial majorat. Totodată, se face simțită o lipsă de fonduri financiare pentru programele de supraveghere, chiar și pentru domenii prioritare.

În acest context, experții consideră oportun ca laboratoarele specializate din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare să treacă în gestiunea autorităților care realizează controlul și supravegherea în domeniul respectiv. De asemenea, experții recomandă crearea unui Departament de Integrare Europeană în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pentru transpunerea legislației și solicitarea asistenței din partea UE și instituțiilor internaționale pentru creșterea competențelor.

Directorul de Programe al Fundației Est-Europene, Dorina Andreev, a declarat că, în cadrul proiectului „Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană”, au fost create 3 Centre de Asistență a Consumatorilor în domeniul sanitar și fito-sanitar, localizate în Chişinău, Cahul şi Bălţi, care recepționează sesizările cetățenilor privind posibilele încălcări ale drepturilor consumatorilor. Un grup de juriști de la cele trei centre examinează plângerile consumatorilor, sesizează autoritățile și agenții economici.

La rândul său, directorul Centrului de deservire a consumatorului din regiunea (CAS) Centru, Viorel Pârvan, a precizat că, în perioada septembrie 2014- august 2015, la CAS Centru au parvenit 1343 de plângeri din partea consumatorilor. În rezultat, au fost făcute sesizări către agenții economici și autoritățile specializate, analize de laborator, etc. În peste 40% din cazuri este vorba de produse neconforme, în 19% din cazuri – etichetări necorespunzătoare, 17% – practici comerciale incorecte, 13% – produse cu termen de valabilitate expirat, 10% – produse comerciale în condiții antisanitare.

Proiectul “Armonizarea politicilor în domeniul sanitar și fitosanitar ale Republicii Moldova și Georgiei la cele ale UE” este realizat în perioada 2013 – 2015 de către Fundaţia “Est – Europeană” în parteneriat cu Fundaţia „Eurasia Partnership” din Georgia. Acțiunea are scopul de a contribui la îmbunătățirea condițiilor socio-economice pentru cetățenii din Moldova și Georgia prin sporirea transparenței legislației naționale și racordarea acesteia la politicile UE din domeniu sanitar și fito-sanitar.

Sursă: agora.md