• Produsul are un defect sau mai multe.
  • A apărut în perioada de folosire sau de exploatare.
  • Nu a apărut din vina consumatorului.
  • Este de la producere.
  • Nu a fost cunoscut de consumator la momentul cumpărării.
  • Produsul este în termen de garanţie sau valabilitate.
  • Consumatorul prezintă bonul de casă.
  • Consumatorul prezintă alte document ce pot dovedi faptul cumpărării produsului sau legătura cu agentul economic. De exemplu: bon fiscal, chitanţă, tichet, bilet, cutia de ambalare, factură fiscală, recipisă, bon de plată, orice alt document ce dovedeşte legătura între consumator şi produsul defectat al agentului economic.