Fundația Est – Europeană (FEE), în cadrul componentei Mobilizare Comunitară din cadrul Strategiei de activitate 2012-2016, continuă în 2016 realizarea proiectului de promovare a siguranței alimentare. Acest proiect este implementat cu suportul Guvernul Suediei.

Acțiunea are scopul de a contribui la îmbunătățirea condițiilor socio-economice pentru cetățenii din Moldova prin susținerea armonizării la politicile UE în domeniul sanitar și fito-sanitar (SFS). În cadrul inițiativei se vor depune eforturi pentru a spori înțelegerea de către părțile interesate a necesităţii aderării la standardele sanitare și fito-sanitare și pentru a contribui la îmbunătățirea legislației privind siguranța alimentară. Pentru a atinge obiectivele planificate, Fundația Est – Europeană și partenerii săi vor aborda actorii societății civile, autoritățile publice, consumatorii și operatorii alimentari, pentru a spori capacitățile acestora în domeniul sanitar și fito-sanitar și pentru a stimula o mai bună cooperare între grupurile țintă. Acestea vor rezulta în consumatori activi și informați, operatori de produse alimentare mai competitive, și cadru legal național privind siguranța alimentară aproximat la standardele UE. 

Centrul de Asistență a Consumatorilor (CAS Nord) a fost creat la Bălți în anul 2013 în cadrul proiectului ”Armonizarea politicilor din Republica Moldova în domeniul sanitar și fito-sanitar cu cele din Uniunea Europeană”, finanțat de Uniunea Europeană. Pentru a continua activitatea acestui centru, FEE solicită propuneri de proiecte de la organizații localizate în municipiul Bălți care sunt gata să găzduiască Centrul de Asistență a Consumatorilor Bălți”.

Scopul 

Scopul programului de granturi este de a identifica o organizație care ar găzdui Centrul de Asistență a Consumatorilor Nord (Bălți), care va rămâne în continuare centru de referință la nivel regional și va oferi servicii de asistență consumatorilor în caz de nerespectare a drepturilor acestora.

Sarcini de bază:

Centrul de Asistență a Consumatorilor Nord va executa următoarele sarcini:

·         Va promova serviciile de asistență a consumatorilor de produse alimentare prin metode novatoare.

·         Va oferi zilnic servicii de consultanță personal sau prin telefon și/sau prin alte metode de comunicare.

·         Va analiza plângerile din partea consumatorilor (va colecta materiale foto, audio și video).

·         Va cerceta operatorii alimentari din raioanele din regiunea de nord și va identifica cazurile de încălcare a drepturilor consumatorului.

·         Va formula petiții, solicitări, plângeri.

·         Va informa antreprenorii relevanți, agențiile de stat din domeniu și reprezentanții media privind depistarea neregularităților și va plasa aceste informații pe pagina oficială a proiectului.

·         Va participa în campanii de advocacy ce vor viza siguranța alimentară și protecția drepturilor consumatorilor.

·         Orice alte sarcini relevante pentru o mai bună promovare a drepturilor consumatorilor de produse alimentare.

Fundația Est-Europeană va acoperi toate cheltuielile pentru analize de laborator și asistența juridică oferită ulterior consumatorilor consultați de către Centru și va susține Centrul în eforturile lui de promovare la nivel regional. Echipa Centrului va beneficia de instruire și asistență continuă în domeniu.

Aplicanţi eligibili

Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt ONG-urile înregistrate oficial care activează în municipiul Bălți și acoperă întreaga regiune de nord a țării și care oferă servicii publicului general din regiunea de nord. Organizația trebuie să fie localizată într-o zonă ușor de accesat în municipiul Bălți  și  trebuie să demonstreze experiența anterioară de lucru cu clienții.

Criteriile de selecție a propunerilor

În cadrul procesului de selecție vor fi utilizate următoarele criterii:

-          Relevanța proiectului: Activitățile propuse sunt relevante în cadrul obiectivului concursului?

1.        Informații despre echipa proiectului, inclusiv CV-urile și responsabilitățile de proiect ale fiecărui membru al echipei.

2.       Descrierea proiectului (aplicantul ar trebui să țină cont de formatul și ghidul formularului de aplicare oferit de FEE), ce include:

a.       Problema / problemele abordate în cadrul proiectului și scopul / acțiunea aferentă din cadrul Planului de acțiuni.

b.      Beneficiarii proiectului (cine sunt aceștia și numărul acestora)

c.       Scopul și obiectivele proiectului

d.      Activități și calendarul proiectului

e.      Rezultatele proiectului

f.        Indicatorii de evaluare

g.      Riscurile posibile și strategia de management a riscului

h.      Rezultatele pe termen lung

4. Bugetul proiectului. Solicitantul de grant trebuie să țină cont de formatul și ghidul bugetar oferit de FEE.

5. Alte documente și informații considerate necesare pentru a lua o decizie cu privire la aplicare (rezultatele proiectelor anterioare, imagini, clipuri video, broșuri, etc.)

Propunerile pot fi scrise în limbile engleză sau română.

Fundația își rezervă dreptul de a nu acorda granturi în cazul în care calitatea propunerilor nu va îndeplini criteriile de mai sus și cerințele de selecție ale FEE sau în cazul în care donatorii FEE nu vor asigura fondurile necesare pentru a acoperi bugetele granturilor.

Adresa, informații de contact și prezentarea propunerilor:

Dosarul complet, care poartă titlul „Centrul de Asistență a Consumatorilor (CAS Nord)” va fi expediat până la 27 decembrie 2015, la următoarea adresă:  

Fundația Est-Europeană

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3

MD-2004 Chișinău, Republica Moldova

Sau transmise în format electronic la următoarea adresă de e-mail: concurs@eef.md (cu moldovaeef@gmail.com în copie) cu următorul text în titlul mesajului: „Centrul de Asistență a Consumatorilor (CAS Nord)”.