Problematica siguranţei alimentare presupune o abordare complexă. În ultimii ani s-a intensificat procesul de informare a consumatorilor în ceea ce priveşte problema siguranţei alimentare aceştia manifestând o atenţie deosebită nu doar asupra calităţii, dar şi provenienței produselor agroalimentare consumate.

Proiectul intitulat „Spune NU produselor alimentare ce conţin substanţe chimice periculoase”, implementat de organizația EcoContact, este unul din cele trei proiecte, care au beneficiat de susținere programului de granturi mici din cadrul proiectului ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova și Georgiei cu cele din Uniunea Europeană”, realizat cu suportul Fundației Est – Europene în parteneriat cu Fundația „Eurasia Partnership” din Georgia și finanțat de Uniunea Europeană. Acest proiect vine să atragă atenţia publicului nu doar asupra siguranţei alimentelor, dar şi asupra etichetării produselor, cum se citeşte corect o etichetă şi ce informaţie trebuie să conţină precum şi categoriile de plastic utilizate în industria alimentară şi metoda de reciclare al acestora.

Obiectivul principal al proiectului care va avea o perioadă de implementare de aproximativ trei luni (noiembrie 2015 – ianuarie 2016) este de a promova cunoştinţele şi bunele practici de prevenire şi eliminare a riscurilor asociate substanţelor chimice periculoase în produsele alimentare, dar şi întărirea capacităţilor ONG-urilor în prevenirea riscurilor asociate cu substanţe chimice periculoase în produse alimentare.

Evenimentul de lansare al proiectului a avut loc prin realizarea unei şedinţe de lucru în data de 17 noiembrie 2015 cu Centrele de Asistenţă al Consumatorilor (CAS) din cadrul regiunilor nord, centru şi sud. Astfel în cadrul şedinţei au fost abordate aspecte ce ţin de necesitatea implementării unui astfel de proiect, prezentarea planului de acţiuni dar şi conceptul campaniilor de informare. O atenție deosebită a fost acordată nivelului de cooperare între activităţile realizate din cadrul proiectului şi cele planificate de CAS, contribuția EcoContact cu materiale informative şi instruiri pentru voluntari. În cele de urmă s-a concluzionat cu paşii necesari de întreprins pentru realizarea cu succes al proiectului şi cu un impact accentuat vis a vis de informarea consumatorilor privind siguranţa alimentară.