Drepturile unui consumator la încheierea unui contract

  • De a lua liber decizii la achiziţionarea produsului sau a serviciului, fără a i se impune în contracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale incorecte, de natură să influenţeze opţiunea acestuia.
  • De a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative şi condiţiile de garanţie, indicarea exactă a preţului sau a tarifului, precum şi stabilirea cu exactitate a condiţiilor de credit şi a dobânzilor.
  • De a lua cunoştinţă, în prealabil, de textul contractului pe care intenţionează să îl încheie.
  • De a fi exonerat de plata pentru produsele, serviciile care nu au fost solicitate.
  • De a fi despăgubit pentru daunele cauzate de produsele, serviciile care nu corespund cerinţelor prescrise sau declarate ori clauzelor contractuale.
  • De a i se asigura deservirea tehnică necesară şi piese de schimb pe toată durata de funcţionare a produsului, stabilită în documentele normative sau declarată de către producător ori convenită de părţi.
  • De a plăti pentru produsele sau serviciile de care beneficiază sume stabilite cu exactitate în prealabil, majorarea preţului iniţial este posibilă numai cu acordul consumatorului.