Să evalueze produsul defectat de la domiciliu:

 • Dacă este posibil, se va opri imediat utilizarea bunurilor, nu se va lua nicio decizie care ar putea agrava defecţiunea.
 • Va verifica dacă există în realitate o problemă ‒ dacă instrucţiunile au fost livrate împreună cu bunurile (a fi citite cu atenţie!).
 • Se va asigura că defectul nu a fost cauzat de utilizarea necorespunzătoare, de un accident sau de nerespectarea instrucţiunilor primite.
 • Va verifica dacă este o perioadă de garanţie pentru produsul achiziționat şi dacă produsul se mai află încă în termenul de garanţie.
 • Dacă este posibil, va aduna toate documentele de garanţie, instrucţiunile de utilizare sau pliantele care au însoţit produsele sau serviciile respective.
 • Dacă nu deţine un document de garanţie, va fi necesară o dovadă de cumpărare (de exemplu, bon de plată, factură fiscală, chitanţă).
 • Dacă nu deţine bonul de casă, va utiliza ca dovadă chitanţa, cutia, paşaportul tehnic sau alt document ce demonstrează faptul cumpărării.
 • Își va aminti orice alţi indici utili, cum ar fi persoana care a vândut produsul, locul şi perioada de cumpărare a bunurilor.

Să contacteze direct comerciantul şi să îi descrie problema:

 • În cazul produselor de dimensiuni mici şi mobile sau aflate aproape de magazin, se va adresa direct la vânzător cu produsul defectat, împreună cu orice document însoţitor, fie talon de garanţie, fie bon de casă sau alt document de cumpărare.
 • Va solicita o discuţie cu managerul sau cu directorul şi va  explica  problema calm. Va indica în mod clar că doreşte întoarcerea banilor, înlocuirea produsului cu unul de aceeași calitate, repararea gratuită, reducerea preţului sau/şi despăgubiri prin judecată.
 • Nu va solicita un lucru pe care consumatorul nu este îndreptăţit să-l obţină (de exemplu, cheltuieli materiale pe care nu le-a suportat, solicitarea de a rambursa costul produsului la un preţ exagerat).

În caz de refuz la adresarea verbală, să se adreseze în formă scrisă către comerciant:

 • Cu o reclamaţie scrisă în Registrul de reclamaţii (fiecare comerciant este obligat să deţină în spaţiul comercial un Registru de reclamaţii la loc vizibil, accesibil, cusut şi sigilat conform Hotărârii de Guvern nr. 1141 din 04.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii), în care trebuie să se indice decizia luată de comerciant în decurs de 2-5 zile, SAU
 • Cu o plângere întocmită în două exemplare la Cancelaria sau secretariatul comerciantului, la care trebuie să se răspundă în cel mult 14 zile calendaristice din data înregistrării, SAU
 • Cu o scrisoare transmisă prin e-mail, cu termen de examinare de cel mult 14 zile calendaristice din data expedierii, SAU
 • Cu o plângere transmisă pe cale poştală, cu aviz recomandat, la adresa juridică a agentului economic, ce urmează a fi examinată în cel mult 14 zile calendaristice din data recepţiei (conform avizului roşu).