Centrul de Asistenţă a Consumatorilor din regiunea Centru (CAS Centru), lansat în cadrul proiectului ”Sporirea securităţii alimentare a consumatorilor” de către Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC), a organizat pe data de 3.12.2014 o masă rotundă.

Acest eveniment a avut ca scop mediatizarea cît mai largă a activităţii şi serviciilor acordate de CAS Centru, evidenţierea celor mai frecvente cazuri din practică de încălcare a drepturilor consumatorilor, precum şi stabilirea unor relaţii de colaborare cu toate entităţile publice, private, sectorul neguvernamental întru sporirea securităţii alimentare a consumatorilor.

La masa rotundă din 3.12.2014 au participat membrii CAS Centru, preşedintele Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC), reprezentanţii Fundaţiei Est-Europene (FEE), juriştii şi monitorii proictului ”Sporirea securităţii alimentare a consumatorilor”, reprezentanţi ai mass-mediei (ziare, posturi de radio, posturi TV).

Participanţii la masa rotundă au fost informaţi despre lansarea Centrului de Asistenţă a Consumatorilor din regiunea Centru (CAS Centru) şi s-a explicat că acesta este o structură regională, alternativă, neguvernamentală, care oferă servicii de informare și consultanță consumatorilor, cît şi agenților economici.

În cadrul evenimentului au fost punctate principalele servicii acordate de CAS Centru:

- informarea consumatorilor în ce priveşte siguranţa alimentară

- consultarea cetăţenilor privind drepturile consumatorilor

- acordarea asistenţei juridice primare populaţiei în ce priveşte drepturile de consumator

- oferirea informaţiilor şi ajutarea populaţiei de a se adresa autorităţilor competente în protecţia drepturilor consumatorilor

- informarea autorităţilor competente despre depistatea cazurilor de produse alimentare contrafăcute sau periculoase pentru consumatori

- identificarea, sistematizarea şi înaintarea propunerilor de ajustare a cadrului normativ în domeniul securităţii alimentare a consumatorilor

- consilierea agenţilor economici ce comercializează produse alimentare privind obligaţiile şi drepturile acestora

Totodată, s-a adus la cunoştinţă că în cadrul CAS Centru va funcţiona, de luni pînă vineri, de la ora 9:00 pînă la ora 18:00, „linia fierbinte” privind drepturile consumatorilor  -  0 22 233 200.

Echipa CAS Centru a făcut o totalizare privind numărul și esența cazurilor consumatorilor ce au apelat la linia fierbinte în perioada septembrie – noiembrie 2014. În acest context au fost aduse exemple din practică referitor la cazurile frecvente de încălcare a drepturilor de consumator.

Mass-media prezentă la eveniment a adresat un şir de întrebări reprezentanţilor CAS Centru şi Fundaţiei Est-Europene referitor la specificul activităţii Centrului, practicii europene de înfiinţare a unor astfel de structuri neguvernamentale, paşii ce urmează să-i întreprindă un consumator în cazul în care procură un produs alimentar necorespunzător sau în alt mod i se încalcă dreptul său de consumator.

Participanţilor la eveniment le-au fost distribuite materiale promoţionale: flayere cu informaţii despre activitatea CAS Centru şi “linia fierbinte”, precum şi Ghidul consumatorului, care conţine informaţii utile ce se referă la securitatea alimentară a consumatorilor.

Evenimentul din 3.12.2014 a fost mediatizat şi preluat de mai multe publicaţii scrise on line, posturi de radio şi TV.