Clauza abuzivă – prevedere a contractului introdusă unilateral de către comerciant (fără a fi negociată sau discutată cu consumatorul), ce creează în contract, contrar bunei-credinţe, un dezechilibru seminificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor (comerciant şi consumator).