• Termenul de garanție este o perioadă de timp, ce curge de la data achiziţionării produsului sau aserviciului, în cadrul căreia produsul sau serviciul trebuie să-şi păstreze caracteristicile. De exemplu: producătorul asigură prin documentele de însoţire că în perioada de garanţie puterea de absorbţie a aspiratorului va fi de 1800 W. Producătorul, vânzătorul, prestatorul îşi asumă responsabilitatea reparării sau înlocuirii pe cheltuiala sa a produsului sau a serviciului necorespunzător, dacă defectele nu sunt din vina consumatorului.
  • Lista termenelor minime de garanţie, în caz că producătorul nu i-a indicat pentru produs, poate fi accesată aici: Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1465 din 08.12.2003.