CASC Bălți este unul din cele trei Centre de Asistență a Consumatorilor, care a luat naștere acum cîteva luni cu ajutorul financiar al Fundației Est Europene, fiind administrat de către A.O. ”Certitudine” în persona D-lui Graur Eugeniu în calitate de coordonator de proiect, și Dodi Ion în calitate de coordonator al Centrului de Asistență a Consumatorului. Acest centru își propune în comun cu alte două centre, din sudul și centrul Moldovei, să vină în ajutorul consumatorului, prin a-l informa, consulta și a media cazurile de conflict iscate între agentul economic și acesta. La fel centrul își propune, în comun cu echipa de juriști, dacă va fi cazul, să susțină  consumatorul până în procesele de judecată prin a-l ghida, pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime. Un alt obiectiv propus este sensibilizarea agenților economici prin a-i determina să pună pe piață produse inofensive. Astfel, pentru realizarea obiectivelor enumerate mai sus, centrul vine ca o structură regională alternativă și nelucrativă pentru a informa instituțiile din domeniu și în a-i avea în calitate de parteneri, pentru a contribui la sporirea securității alimentare și a sănătății națiunii. Unele instituții și organizații regionale, deja  s-au arătat cointeresate și receptive întru susținerea a ceea ce ne-am propus să realizăm, astfel, la data de 29.09.2014 s-a dat curs inițiativei de a încheia un acord de colaborare cu Centrul de Sănătate Publică Bălți. La fel în această zi, pentru ca activitățile proiectului să fie implementate mai ușor, a fost prezentat organizației neguvernamentale ”Clinica Juridică Universitară” un acord de colaborare ce urmează a fi studiat și analizat, ca ulterior să fie semnat de către părți. În curînd, sperăm că și alte instituții statale avizate, precum și actori cheie din domeniu identificați, să dea un răspuns afirmativ solicitării noastre, ca prin urmare, să conlucrăm și să ne consacrăm în comun binelui obștesc, promovării siguranței alimentare și contracarării practicilor comerciale incorecte. La moment, îndemnăm pe toți cei care se consideră lezați în drepturi, să ne contacteze direct la adresa: