Caz raportat:Dintr-un magazin din sectorul Buiucani a fost procurată o sticlă de bere brună. Acasă consumatorul a depistat în interiorul sticlei de bere un corp străin (o bucată de peliculă).  

Acţiuni Întreprinse: CAS Centru a expediat în adresa operatorului economic o sesizare prin care a solicitat asigurarea corespunzătoare a sistemului de control al calităţii produselor și excluderea spre comercializare a produselor ce pot cauza daune sănătății consumatorului. Operatorul economic consideră că acest consumator este de rea credință, însă, pentru soluționarea pe cale amiabilă a cauzei, i-a propus 2 lăzi cu bere. Consumatorul a refuzat și în prezent analizează posibilitatea înaintării unei acțiuni în judecată pentru repararea prejudiciului cauzat.