Pe parcursul ultimelor zile la Centrul de Asistență a Consumatorilor din regiunea Centru s-au adresat consumatori, care au invocat mai multe încălcări ale operatorilor economici privind etichetarea produselor alimentare în vrac și preambalate.

În cazul semifabricatelor de carne congelate, peștelui, biscuiților, napolitanelor operatorii economici nu au indicat astfel de informații obligatorii precum: data faricării, termenul de valabilitate sau data limită de consum, condiţiile de păstrare, ingredientele, producătorul, valoarea nutriţională, valoarea energetică a produselor comercializate.

Totodată, unele produse congelate din carne și pește erau expuse în vitrine la temperatura obişnuită a încăperii, deşi urmează să fie păstrate în congelator la temperatura de −18 °C. Produsele nominalizate erau semi-dezgheţate şi aveau un aspect învechit.

Notăm că nerespectarea condiţiilor şi a temperaturii de păstrare, influenţează direct asupra calităţii şi siguranţei produselor uşor perisabile precum peştele şi carnea, prezentînd pericol pentru sănătatea consumatorilor.

În adresa operatorilor economici au fost expediate scrisori, prin care am solicitat respectarea cerințelor legale privind comercializarea produselor alimentare și protecția drepturilor consumatorilor, asigurarea plasării pe piaţă a produselor corespunzătoare și inofensive, respectarea condiţiilor tehnice (temperatura, condiţiile de păstrare) stabilite de producător pentru produsele alimentare.

Totodată, operatorii economici au fost informați despre faptul adoptării legii nr.279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. Această lege transpune legislația Uniunii Europene și stabileşte informaţiile obligatorii referitoare la produsele alimentare pentru asigurarea unui înalt nivel de protecţie a consumatorilor.

Operatorii economici din Republica Moldova vor avea obligația să implementeze prevederile legii respective începînd cu data de 12.01.2019.

Această inițiativă este realizată cu suportul Fundației Est-Europene în cadrul proiectului ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova cu cele din Uniunea Europeană” din resursele acordate de către Guvernul Suediei. 

CAS Centru