1. Codul Contravenţional al Republicii Moldova.

2. Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507).

- Stabileşte bazele juridice pentru protejarea de către stat a persoanelor în calitatea lor de consumatori.

3.  Legea nr. 256-XV din 09 decembrie 2011 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 24.02.2012, nr. 38-41/115.).

- Stabileşte bazele juridice pentru protejarea de către stat a intereselor economice ale consumatorilor împotriva clauzelor cu caracter abuziv în contractele de consum.

4. Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431).

- Stabileşte cadrul juridic privind producerea, prelucrarea şi distribuirea produselor alimentare, precum şi reglementează condiţiile de bază privind circuitul acestor produse, inclusiv asigurarea inofensivităţii lor, în scopul ocrotirii sănătăţii omului, protecţiei intereselor consumatorilor.

5. Legea privind activitatea de reglementare tehnică nr. 420-XVI din 22.12.2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldovanr. 36-38/141 din 16.03.2007).

- Stabileşte cerinţele generale faţă de conţinutul şi modul de elaborare, publicare şi aplicare a reglementărilor tehnice pentru a asigura transparenţa procesului de reglementare şi circulaţia liberă a produselor şi serviciilor, stabileşte drepturile şi obligaţiile autorităţilor de reglementare, precum şi cerinţele faţă de supravegherea pieţei în scopul protecţiei pieţei interne de produsele periculoase, falsificate şi neconforme cerinţelor prescrise şi/sau declarate.

6. Legea nr. 422-XVI din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art.145 ).

- Stabileşte cadrul legal general pentru asigurarea securităţii produselor plasate pe piaţa Republicii Moldova.

7. Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 4, art. 47).

- Stabileşte modalitatea de examinare a petiţiilor cetăţenilor Republicii Moldova, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, în scopul asigurării protecţiei drepturilor şi intereselor lor legitime.

8. Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 57-58/375 din 18.05.2000).

- Stabileşte modalitatea de contestarea a actelor emise de către organele statului şi priveşte procedura de contestare.

9. Hotărârea Guvernului nr. 1465 din 08.12.2003 cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de garanţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 248-253, art.1530).

10. Hotărârea Guvernului nr. 996 din 20.08.2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 189-190, art. 1046).

11. Hotărârea Guvernului nr.191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29-31, art. 263).

12. Hotărârea Guvernului nr. 1194 din 22.11.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 168-171, art.1367).