Repararea gratuită a produsului:

 • Pe perioada reparaţiei produsului, comerciantul este obligat, în termen de 3 zile, să asigure în schimb consumatorul cu un produs funcţionabil de uz casnic.
 • De exemplu: s-a defectat maşina de spălat haine. Pe parcursul reparaţiei maşina de spălat, fiind un produs casnic necesar, trebuie înlocuită temporar cu alta.
 • În cazul produselor de dimensiuni mari, cheltuielile de transport sunt suportate de comerciant.
 • De exemplu: pentru transportarea frigiderului sau a aragazului.
 • Reparaţia urmează a fi efectuată într-un termen util şi convenabil consumatorului.
 • Termenul de reparaţie trebuie respectat, în caz contrar intervin penalităţi în favoarea consumatorului.

Înlocuirea produsului procurat cu un produs de calitate similară:

 • La solicitarea sa, consumatorul poate pretinde un produs de aceeaşi calitate, însă dacă nu îi convine după culoare, formă, gabarit, poate pretinde returnarea banilor.
 • Dacă i se propune un produs de o calitate similară, însă la un preţ mai mare, consumatorul nu trebuie să achite diferenţa de preţ.

Întoarcerea banilor pentru produsul necalitativ:

 • Consumatorul va primi preţul produsului la data examinării reclamaţiei, în cazul în care preţul lui s-a majorat.
 • Consumatorul va primi preţul la data procurării, în cazul în care preţul lui s-a micşorat.

Micşorarea preţului se realizează în următoarele condiții:

 • În cazul în care produsul nu poate fi preschimbat, iar consumatorul ţine la produsul defectat.
 • Procentul de micşorare nu este stabilit prin lege, acesta fiind negociat de părţi.
 • Desfacerea contractului încheiat între consumator şi agentul economic.
 • Dacă există un contract încheiat de părţi pentru procurarea unui produs sau prestarea unui serviciu.
 • Contractul se desface dacă consumatorul a solicitat întoarcerea banilor ori preschimbarea produsului.

ATENŢIE: Drepturile consumatorului în cazul produselor necorespunzătoare se realizează la alegerea consumatorului şi nu la propunerea vânzătorului sau a prestatorului.