Pentru a consolida eforturile societății civile din Republica Moldova în direcţia protejării drepturilor şi securităţii alimentare a consumatorilor, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) în comun cu Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale (CRAION) ”CONTACT-Cahul”, în calitate de Asociații Obștești ce gestionează Centrele de Asistență a Consumatorilor din regiunea Sud și Centru a țării, au organizat atelierul cu genericul „Rolul societății civile în domeniul siguranței alimentare și protejării drepturilor consumatorilor. Mecanisme de intervenție.”

Atelierul de discuții a avut loc la 15 mai 2015 în orașul Cahul, la sediul CRAION ”CONTACT-Cahul”. La eveniment au participat reprezentanți CAS Centru, specialiști în microbiologie din cadrul CAS Centru, echipa CAS Sud, reprezentanții ONG-urilor din regiunea de sud a țării şi reprezentanții autorităţilor publice locale din domeniul protejării drepturilor şi securității alimentare a consumatorilor.

Mihai CUCEREANU, coordonator de proiect De la CRAION ”CONTACT-Cahul”, a vorbit despre scopul și obiectivele proiectului implementat de Fundaţia Est–Europeană (FEE) în parteneriat cu Fundaţia „Eurasia Partnership” din Georgia, cu suportul Uniunii Europene: ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană”. În acest sens, au fost prezentate Centrele de Asistență a Consumatorilor, în calitate de structuri nonguvernamentale, regionale, ce acordă servicii de informare și consultanță consumatorilor. Totodată, a fost efectuată o incursiune în obiectivele și rezultatele Centrului din zona Sud a Republicii Moldova.

Viorel PÎRVAN, consultant coordonator de proiect din cadrul CAPC, a efectuat o analiză a situației curente în domeniul siguranței alimentare și dificultățile cu care se confruntă consumatorii. Plus la aceasta, a fost adusă la cunoștința participanților atelierului experiența și rezultatele obținute în zona Centru a Republicii Moldova, cu evidențierea celor mai frecvente cazuri din practică de încălcare a drepturilor consumatorilor. Tot aici a fost subliniat rolul societății civile în protecția consumatorilor și sporirea securității alimentare, precum și mecanismele de cooperare între societatea civilă şi autoritățile publice în acest domeniu.

Nicolae DANDIȘ, director al Centrului Pro-Europa Cahul, a evidențiat standardele legale naționale și internaționale în domeniul protejării drepturilor consumatorilor. În mod special, a fost pus accentul pe modul de funcționare la nivelul Uniunii Europene a mecanismului de protecție a drepturilor consumatorilor.

Participanţilor la eveniment le-au fost distribuite materiale promoţionale: flayere cu informaţii despre activitatea CAS Centru şi “linia fierbinte”, precum şi Ghidul consumatorului, care conţine informaţii utile ce se referă la securitatea alimentară a consumatorilor.

Referitor la evenimentul din 15 mai 2015, reprezentanții mass-mediei, în comun cu specialiștii CAS Centru, au efectuat un reportaj TV în care au relatat despre situația curentă din or. Cahul la capitolul respectării legislației în domeniul siguranței alimentare și protecției drepturilor consumatorilor de către operatorii economici. În acest context, au fost prelevate produse alimentare, care au fost supuse analizelor de laborator referitor la conformitatea acestora standardelor și cerințelor în vigoare. Plus la aceasta, au fost urmărite și descrise etapele și modalitățile de cooperare cu autoritățile publice locale în domeniu.