24 de APL-uri de nivel I și II din regiunea de nord a țării au fost informate privind oportunitățile de protecție a drepturilor consumatorilor prin intermediul Centrului de Asistență a Consumatorului din mun. Bălți (CAS Bălți).

Primarii și președinții consiliilor raionale au primit câte o scrisoare informativă privind serviciile CAS Bălți, care sunt disponibile pentru locuitorii regiunii de Nord a Moldovei și sunt prestate gratuit în cadrul proiectului “Sporirea securității alimentare a consumatorilor din regiunea de nord”, realizarea căruia se datorează suportului Fundației Est-Europene în cadrul proiectului ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova și Georgiei cu cele din Uniunea Europeană” finanțat de Uniunea Europeană, şi cofinanţat de către Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA) și de către Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.

 Astfel, aceștia vor avea posibilitatea să contribuie la promovarea securității alimentare în regiunile rurale, să ajute locuitorii în protecția drepturilor de consumator încălcate și să alerteze (după caz) privind produsele necorespunzătoare prin intermediul paginii web www.alegesanatos.md.