În data de 3 februarie 2016, AO EcoContact a participat în cadrul evenimentului cu genericul „Economia Verde: Fabricat în Moldova” care a întrunit reprezentanţi ai Ministerelor, ambasadelor precum şi reprezentanţi al organismelor internaţionale din Moldova. Acest eveniment a fost organizată în cadrul Expoziţiei anuale „Fabricat în Moldova – 2016”, CIE Moldexpo.

Astfel, printre obiectivele de bază ale Mesei Rotunde Naţionale au fost:

• Promovarea conceptului „Economia Verde” la cel mai înalt nivel politic, în toate sectoarele de dezvoltare social-economică a ţării, cu atragerea atenţiei sectorului privat, partenerilor de dezvoltare, asociaţiilor obşteşti, organelor mass-media şi publicului larg;
• Sporirea gradului de conştientizare a beneficiarilor din sectorul de afaceri şi companii, agenţiilor guvernamentale şi a populaţiei privind beneficiile şi aplicarea principiilor economiei verzi pentru dezvoltarea durabilă a economiei;
• Obţinerea propunerilor de la diferiţi actori, inclusiv reprezentanţi ai sectorului de afaceri, pentru politici şi acţiuni posibile de a fi incluse în Foaia de parcurs privind promovarea Economiei verzi. etc


EcoContact prin intermediul acestui eveniment a avut posibilitatea să furnizeze informaţii şi materiale adiţionale participanţilor (100 participanţi) privind siguranţa alimentară, dar şi impactul substanţelor chimice periculoase din produsele alimentare.

Mai mult decât atât, toți vizitatorii Moldexpo pe toată durata Expoziţiei (3-7 februarie 2016) vor recepţiona materiale informaţionale realizate în cadrul proiectului „Spune NU produselor alimentare ce conţin substanţe chimice periculoase” finanţat de Fundaţia Est Europeană în cadrul programului „Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană” implementat în parteneriat cu Fundaţia „Eurasia Partnership” din Georgia şi finanţat de Uniunea Europeană.

Prin astfel de acţiuni, cel puţin 1000 de vizitatori îşi vor consolida cunoştinţele privind siguranţa alimentară şi selecţia sănătoasă a produselor de consum.